OGRÓD EKOLOGICZNY

Eko ogrodnictwo (ang. organic gardening – ogrodnictwo organiczne) powstało jako alternatywa wobec rozwijającego się w XX i XXI wieku przemysłu spożywczego, aby pokazać dobrym świetle ogród ekologiczny. Korporacje udoskonalają metody masowej produkcji żywności opartej na tworzeniu taniego, szybko wzrastającego produktu o identycznych cechach. W krajach z gospodarką wysokorozwiniętą masowa produkcja i pogoń za maksymalnym zyskiem spowodowały zanik tradycyjnej produkcji rolnej, zamieniając gospodarstwa na fabryki. Samo żywność straciła część właściwości odżywczych a nawet stała niekiedy się niebezpieczna dla zdrowia.

Wzrastająca świadomość ekologiczna i konsumencka części społeczeństwa zaowocowała powrotem do tradycyjnych form rolnictwa i wzbogacenia ją o ważną wiedzę przyrodniczą. W konsekwencji powstało eko ogrodnictwo, mające na celu produkcję pełnowartościowej, organicznej żywności w zgodzie z naturą i dbałością o prawa zwierząt i ludzi. Dziś eko ogrodnictwo możemy wykorzystać nie tylko do produkcji żywności, ale także jako element planowania, budowy i pielęgnacji naszych parków i ogrodów a nawet przy domowej uprawie roślin.

ZASADY EKOLOGICZNEGO OGRODNICTWA

Ogród ekologiczny uprawiamy w zgodzie z wypracowanymi przez naturę i poznanymi przez człowieka sposobami obiegu materii, energii oraz samoregulacji. Odtwarzamy procesy zachodzące w ekosystemach i wykorzystujemy je. Podstawą prowadzenia uprawy ekologicznej jest kompostowanie, które imituje procesy glebotwórcze. Tak jak w naturze obumarłe szczątki roślin i odchody zwierząt poddawane są procesowi rozkładu związków organicznych na proste składniki mineralne, oraz powstające po wtórnej syntezie związki humusowe. Efektem końcowym jest powstanie wartościowego nawozu, z którego rośliny mogą pobrać substancje odżywcze, potrzebne do budowy i odżywiania nowych komórek.

Ogród ekologiczny, odróżnieniu od naturalnego ekosystemu, tworzony jest według planu i służyć ma określonemu celowi, dlatego nie wszystkie naturalne procesy i zjawiska są w nim mile widziane. Szkodniki, choroby czy sukcesja (następstwo) gatunków ograniczane są przez odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne oraz dobór gatunków i płodozmian. Aby twój ogród przynosił korzyści tobie i otoczeniu przestrzegaj kilku reguł:

PAMIĘTAJ O TYM:

  1. Dąż do samowystarczalności lub korzystaj z lokalnych źródeł – Sam rozmnażaj rośliny, produkuj nawozy i kompost. Jeżeli musisz kupić narzędzia, rośliny lub biomasę to skorzystaj z regionalnych wyrobów. Pamiętaj że masowo produkowane i importowane produkty to wytwory systemu eksploatującego i zatruwającego środowisko naturalne.
  1. Stosuj rodzime lub zasymilowane gatunki roślin, dobrze radzące sobie w danym klimacie – Ceń stare odmiany o sprawdzonej odporności na szkodniki i klimat, nie stosuj odmian wymagających w uprawie dodatkowych zabiegów preparatami chemicznymi. Pamiętaj że siła gatunku zależy od wielkości jego puli genowej.
  1. Kompostuj resztki organiczne z domu i ogrodu -Wzbogacanie gleby kompostem zapobiega jej wyjałowieniu oraz ogranicza wydatki na utylizacje śmieci i zakup nawozów.
  1. Zrezygnuj całkowicie ze środków chemicznych – Chemikalia są szybsze i skuteczniejsze niż preparaty i nawozy własnej produkcji, ale ich wytwarzanie i dystrybucja pociąga za sobą poważne następstwa ekologiczne.
  1. Wykorzystuj naturalne właściwości roślin do walki ze szkodnikami i chorobami – Wiele roślin posiada silne substancje odstraszające lub trujące szkodniki i patogeny. Należy wykorzystać je do przygotowywania gnojówek, wywarów, wyciągów i naparów.
  1. Stosuj płodozmian i allelopatię – Płodozmian stanowi ważny element w zapobieganiu degradacji gleby oraz ogranicza rozwój patogenów. Allelopatia to wpływ różnych gatunków roślin i grzybów na gatunki sąsiadujące. Wykorzystując wiedzę o allelopatii wzmacniamy samoregulacje i wzrost ogrodu.
  1. Badaj procesy zachodzące w ogrodzie i udoskonalaj go czerpiąc z wiedzy przyrodniczej – Badania odczynu, zasobności gleby i wilgotności pozwalają efektywnie zaplanować skład gatunkowy i cykle nawożenia. Znajomość lokalnej fauny i tradycji ogrodniczych pomogą uniknąć Ci prostych błędów.
  1. Stwórz środowisko życia dla dzikich zwierząt – Zaproś do ogrodu obrońców twoich roślin: drapieżne ssaki, płazy i owadożerne ptaki.

KORZYŚCI PRZEMAWIAJĄCE ZA STOSOWANIEM ZASAD EKO OGRODNICTWA

Eko ogrodnictwo stanowi racjonalny wybór wykorzystania potencjału tkwiącego w naszym otoczeniu. Jeżeli posiadamy niewielki nawet kawałek gruntu, możemy wykorzystać go w celu stworzenia bliskiej naturze przestrzeni, które za naszą pracę odwdzięczy się wyjątkowa urodą zieleni i darami dla naszego zdrowia. Pyszne, bogate w witaminy owoce i warzywa, oraz pachnące i świeże zioła to produkty coraz rzadziej dostępne na półkach sklepowych. W naszym ogrodzie możemy wyhodować lepsze jedzenie za niższą cenę. Zmniejszamy w ten sposób potrzebę korzystania z produktów systemu masowej produkcji, odpowiedzialnego za degradacje środowiska i niszczenie ekosystemów. Aspekt ekonomiczny jest tu niezwykle istotny, oszczędzamy na żywności, ale i na utylizacji śmieci, których organiczną część po prostu kompostujemy.

Prowadzenie zdrowego trybu życia oznacza szczególną dbałość o trzy zależne od nas podstawowe filary naszego zdrowia: wysiłek fizyczny, odpowiednia żywność i komfort psychiczny. Prowadzenie ogrodu jest praktykowaną od wieków formą dbałości o swój komfort życia. Praca w ogrodzie, na świeżym powietrzu, wpływa pozytywnie na układ krwionośny, immunologiczny, hormonalny oraz wzmacnia mięśnie i ścięgna. Ruch powoduje wytwarzanie endorfin- hormonów szczęścia, które obniżają napięcie i wprawiają w dobre nastój. Nasze wysiłki nagradzane są najzdrowszą, nieskażoną, organiczną żywnością. Fizyczna praca w ogrodzie to bezpośredni kontakt z naturą, który sprzyja wyciszeniu i spotkaniu z samym sobą. Za przykład można podać klasztory buddyjskie, gdzie praca w ogrodzie stanowi ważny element praktyki prowadzącej do pełnego uspokojenia umysłu, uwolnienia go od lęku i złości.

Wewnętrzny spokój, wyzbycie się chciwości i egoizmu to także szacunek dla świata, przyrody i całego życia. Ogród to nie tylko nasze dobro, to także miejsce życia zwierząt, część korytarza ekologicznego, a także drobna część wielkiej fabryki czystego powietrza. To nasza niezgoda na bezmyślną eksploatacje i niszczenie przyrody.

ELEMENTY SKŁADOWE OGRODU EKOLOGICZNEGO

1. Kompostownik – stanowi serce układu, pompę obiegu materii w ogrodzie. Kojarzony ze śmieciami i przykrym zapachem w istocie nie jest uciążliwy. W poprawnie używanym kompostowniku nie zachodzą procesy gnilne, powodujące wydzielanie gazów takich jak metan, siarkowodór czy amoniak. W istocie kompostowanie polega na tlenowej mineralizacji odpadów, tzn. butwieniu, które przeprowadzają bakterie i grzyby przy odpowiednich warunkach wilgotnościowych, gazowych i wysokiej temperaturze. Butwieniu towarzyszy zwykle zapach próchnicznej gleby i ściółki leśnej. Do kompostowania używamy biomasy: organicznych śmieci, opadłych liści, skoszonej trawy, odchodów zwierząt roślinożernych a nawet skorupek jaj. W celu uzyskania kompostu o określonych proporcjach chemicznych dodaje się czasem mączek skalnych lub pochodzenia zwierzęcego.
2. Warzywnik – podstawą uprawy warzyw w ogrodzie ekologicznym jest odpowiednie przygotowanie podłoża i zmianowanie. Zmianowanie (płodozmian) to coroczna rotacja typu roślin uprawianych na jednym stanowisku. Warzywa uprawia się w kwaterach oddzielonych ścieżkami, służą one do wydzielania kolejnych etapów zmianowania. Dla wygody często stosuje się kwatery podwyższane z ścieżkami z twardej nawierzchni. Na jednej kwaterze rośnie zazwyczaj kilka gatunków roślin, które wzajemnie wzmacniają swój rozwój. Przykładem takiej uprawy współrzędnej jest połączenie cebuli i marchwi lub kapusty i selera. W zagonach często znajdziemy także zioła odstraszające szkodniki lub wzbogacające smak warzyw.
3. Strefa uprawy stałej – część roślin w ogrodzie nie wymaga zmianowania i tak częstych prac ziemnych jak warzywa. Drzewa, krzewy i krzewinki oraz pnącza możemy zgromadzić na j ednej przestrzeni pamiętając o allelopatii. Różnorodność roślin sprzyja tworzeniu kompozycji ogrodowej. Zależnie od zapotrzebowania na owoce możemy wprowadzić mniej lub więcej roślin ozdobnych. Dobrym pomysłem jest także zastosowanie rabat z ozdobnymi roślinami odstraszającymi szkodniki, takimi jak aksamitka, kosmos czy nagietek.
4. Ogród ziołowy – możliwości zastosowania ziół w kuchni, leczeniu lub produkcji preparatów przydatnych w ogrodzie są olbrzymie. Zależnie od naszej wiedzy i potrzep ziołownik może przybrać formę od niewielkiej rabatki do dużego, niezwykle ozdobnego parteru ogrodowego. Warto poznać wiedzę o ziołach zgłębianą od tysięcy lat i wykorzystać ją w codziennym życiu.
5. Szklarnia – szklarnia stanowi odpowiednik ogrodu zimowego w ogrodzie ozdobnym. Służy do uprawy ciepłolubnych odmian roślin i przedłuża sezon wegetacyjny. W szklarni możemy w optymalnych warunkach rozmnażać siewki roślin, które później rozsadzamy w ogrodzie lub przechować zimą rośliny uprawiane w pojemnikach.
6. Pomieszczenie gospodarcze – może to być niewielki budynek, lub pomieszczenie wygospodarowane w domu. Służy ono do przechowywania narzędzi, ubrań roboczych, pojemników oraz nasion i preparatów używanych w ogrodzie. Warto zadbać o odpowiednie przewietrzenie i regulacje wilgotności w pomieszczeniu, szczególnie jeżeli suszymy w nim rośliny. Czyszczenie i przechowywanie narzędzi w odpowiednich warunkach jest ważne ze względu na możliwość przenoszenia na nich patogenów chorób roślin.

BUDOWA I PIELĘGNACJA OGRODU EKOLOGICZNEGO

Forma i wielkość ogrodu zależy w znacznej mierze od warunków architektonicznych – wielkości, kształtu działki i rozmieszczenia istniejących elementów, oraz od warunków siedliskowych, takich jak typ gleby, ukształtowanie terenu i lokalne warunki klimatyczne. Podobnie jak w przypadku „typowych” ogrodów odpowiedni plan jest niezbędny. Jeżeli ogródek jest niewielki i ma formę prostych kwater wystarczy ogólny rysunek i planowanie w terenie. Jeżeli ogród jest rozbudowany, ma być połączony z przestrzenią rekreacyjną lub ogrodem reprezentacyjnym, to warto wykonać pełen projekt w skali. Przemyślany plan pozwoli uniknąć błędów projektowych, ułatwi obliczenia materiałów i kosztów, a w razie konieczności pozwoli na zaprojektowanie dodatkowych elementów takich jak instalacja nawadniająca lub architektura ogrodowa.

Prace ziemne należy najlepiej wykonać ręcznie i dużą dokładnością. Oczyszczenie i spulchnienie gleby zaowocuje w przyszłości zdrowym wzrostem naszych roślin. Jeżeli podłoże jest bardzo ubogie, można dodać lokalnej żyznej gleby. W ogrodzie należy zapewnić odpowiednie odprowadzenie nadmiaru wody opadowej. W tym celu stosujemy spadki terenu, drenaż oraz odpowiednią przepuszczalność gruntu. Po robotach ziemnych wykonujemy wszelkie prace typowo budowlane, a wiec wykonanie nawierzchni twardej (jeżeli chcemy taką mieć), fundamentów pod konstrukcje architektury ogrodowej i montaż samych konstrukcji. W ogrodzie mogą stanąć murki, studnie, schody, pergole, trejaże i szklarnie, oraz wiele innych. Wszytko zależy od wyobraźni i pomysłowej kompozycji. Ostatnim etapem prac jest samo sadzenie roślin. Zawsze zaczynamy od drzew i krzewów, następnie rośliny drobniejsze wymagające prac ziemnych. Na koniec możemy uzupełnić grządki luźnym sianiem roślin towarzyszących i odstraszających.

Wybudowanie ogrodu i posadzenie roślin stanowi dopiero początek pracy z ogrodem. Aby rośliny rosły zdrowo należy je odpowiednio pielęgnować, pamiętać o nawożeniu i zabiegach chroniących przed szkodnikami. Usuwanie chwastów, czy dbanie o wilgotność gleby to tylko podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. Należy poszerzać swoją wiedzę i wprowadzać innowacje do ogrodu. Ekoogrodnik powinien rozwijać się wraz ze swoim ogrodem, sprawdzać które strategie, sposoby i wybory się sprawdzają, a które nie. Najbardziej pożądaną cechą będzie stałe dążenie do perfekcji.

PROFESJONALNE PLANOWANIE

Hortland jest firmą z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu ogrodów. Cieszymy się zaufaniem wielu klientów z całego kraju. W naszej działalności stawiamy na oryginalność i innowacyjność. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji ogrodów każdego typu. Nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie techniczne i merytoryczne.

Previous Next
Close
projektowanie ogrodów Lublin
Test Caption
Test Description goes like this