Jesteśmy specjalistami od architektury krajobrazu

Projektowanie i budowanie ogrodów to nasza codzienna praca, która jest również naszą pasją. Swoje działania zawsze wykonujemy w kilku krokach, taki system pomaga nam za każdym razem stworzyć wyjątkowy zielony zakątek, który cieszy właścicieli. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest kontakt z nami, nad dalszą częścią przejmiemy już opiekę. Projektowanie ogrodów to zawsze duże wyzwanie, które wymaga od nas nie tylko umiejętności kreślarskich i wizjonerskich, ale również szeroko rozumianej intuicji. Ostatecznym krokiem jest zawsze budowanie ogrodów, dobry projekt przekłada się bezpośrednio na pracę w ogrodzie. Właśnie dlatego tak bardzo zależy nam na realizacji każdego kroku naszych działań.

Z nami zbudujesz ogród swoich marzeń

Budowanie ogrodów wymaga fachowej wiedzy. Prace budowlane muszą przebiegać zgodnie z projektem.

Zapoznaj się bliżej z naszą pracą:

Etapy projektowania

Etap I – to przygotowanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcje różnią się stylem, proponują różne sposoby aranżacji elementów architektury ogrodowej.

Zestawienie alternatywnych koncepcji aranżacji ogrodowej pozwala na przeanalizowanie zaproponowanych rozwiązań, wniesienie poprawek lub przyjęcia którejś z propozycji w formie wyjściowej. To klient decyduje co chce mieć i w jakim stylu. My jesteśmy od tego by ubrać te oczekiwania w konkretne kształty, zaproponować najlepsze rozwiązania dla określonych potrzeb i nadać im spójną, atrakcyjną formę.

Etap II – na podstawie omówionej i zaakceptowanej koncepcji przygotowujemy projekt szczegółowy.

Projekt szczegółowy to dokumentacja zawierająca; plany, zestawienia materiałowe i opisy poszczególnych działań, pozwalających na zrealizowanie inwestycji ogrodowej. Elementami projektu mogą być; projekt wysokościowy terenu z robotami ziemnymi, projekt nawierzchni utwardzonych / podjazdy, chodniki, ścieżki ogrodowe/, elementy architektury ogrodowej /altany, murki, grille, tarasy itp./ , oczka wodne, stawy ogrodowe, instalacje nawadniania i oświetlenia ogrodu, projekt szaty roślinnej. Do projektu dołączamy zalecenia dotyczące pielęgnacji i kosztorys ofertowy przy naszej realizacji.

Charakterystyka Budowy

Ogród – to złożony organizm – to gleba, rośliny, architektura ogrodowa i spinająca te elementy w całość kompozycja przestrzenna. Wszystkie wymienione elementy są ważne i wymagają wiedzy i doświadczenia do właściwego wykonania.

gleba – wymaga starannego przygotowania, zapewnienia właściwej struktury, składu i zasobności w składniki odżywcze, ważna jest znajomość wymagań siedliskowych grup roślin / różaneczniki, rośliny skalne itp./. Zakładanie ogrodu na nieprzygotowanej ziemi przypomina budowę zamków na piasku.

rośliny – powodzenie w uprawie roślin zależy od dobrej kondycji materiału i znajomości wymagań siedliskowych roślin, tempa wzrostu i ich wzajemnych oddziaływań. Są układy roślinne które tworzą trwałe i efektowne kompozycje i takie, które z powodu dominacji lub negatywnych oddziaływań powodują destrukcję układu ogrodowego.

architektura ogrodowa - niektóre elementy ogrodów jak np. stawy kąpielowe, czy zielone dachy to skomplikowane inżyniersko przedsięwzięcia, wymagających specjalistycznej wiedzy i dobrych technologii.

kompozycja przestrzenna – to połączenie walorów użytkowych z efektem estetycznym założenia ogrodowego i tu bardzo istotna jest wiedza z zakresu psychologii przestrzeni /oddziaływanie i wpływ otoczenia na życie człowieka – w tradycji chińskiej wiedza znana jako Feng Shui/

Nasza Firma dysponuje:

doświadczeniem - ogrody budujemy od ponad 15 lat, około 180 różnej wielkości założeń ogrodowych

wiedzą - kadra z wyższym wykształceniem na kierunkach; ogrodnictwo i architektura krajobrazu, studia podyplomowe z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych, coroczny udział w branżowych szkoleniach

dostępem do nowoczesnych i proekologicznych technologii – stawy kąpielowe, zielone dachy, ogrodnictwo ekologiczne

Siłą naszej firmy jest wykwalifikowana i doświadczona kadra, jesteśmy w stanie podjąć się trudnych i nietypowych wyzwań. Nasza specjalność to aranżacje wodne i budowle ogrodowe.

Dewizą naszych brygad wykonawczych jest solidne rzemiosło i dobra organizacja.

TOP